ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Βασιλική Μαθιουδάκη , αποσπασμένη καθηγήτρια από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ειδικότητα ΠΕ 17 01).