ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Θεοδώρα Ζαφειράτου , Προϊσταμένη των ΓΑΚ Κεφαλονιάς, Δρ Ιστορίας ? με παράλληλη ανάθεση καθηκόντων Διευθύντριας της Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης