ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη ? Μουσείο Τυπάλδων-Ιακωβάτων Ληξουρίου, γνωστή ως Ιακωβάτειος Βιβλιοθήκη, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

–Νόμος 3149/2003 για την Εθνική Βιβλιοθήκη και τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

 

–Κανονισμός λειτουργίας των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

 

–Κατά νόμο προσφορά υλικού στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

 

–Νόμος για την πνευματική ιδιοκτησία