«Ιακωβάτεια 2017» Διήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Γυναίκα της Παλικής

«Ιακωβάτεια 2017» Διήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Γυναίκα της Παλικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ιακωβάτεια 2017»

 

 

 

 

 

Διήμερες εκδηλώσεις αφιερωμένες στη Γυναίκα της Παλικής. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης.